You are not logged in.

Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai
"GERÉBY KÚRIA" VENDÉGLÁTÓ SZÁLLODA ÉS IDEGENFORGALMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG_
Társaság rövidített neve: Geréby Kúria Kft.
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Alsólajos 224.
Cégbírósági bejegyzés száma: CG. 0309000-356/90
Adószám: 10368231-2-03

2. Általános szabályok
2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és annak szolgáltatásainak igénybevételét.
 2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen a feltételek teljesülése esetén szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlatban opciós határidő szerepel és ezen meghatározott határidőn belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szállásszolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3.2. A szállásszolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
4.5 Csoportos foglalás esetén a megrendelés csak és kizárólag az előleg megfizetésével és a szolgáltató írásos visszaigazolásával válik érvényessé.

5. Lemondási , módosítási feltételek
5.1. 10 fő, 5 szoba vagy 5 vendégéjszaka, illetve ennél kisebb rendelés teljes vagy részleges lemondási feltételei:

5.1.1.     Nem csomagajánlatok esetében:
5.1.1.1.    Az érkezés napján 18,00 óráig kötbérmentesen lemondhatók a megrendelt szobák és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások. Lemondás hiányában vagy meg nem érkezés (No-show) esetén a megrendelt szállás első éjszakai és az érkezési, illetve a második napra rendelt szolgáltatások teljes bruttó (áfás) ára fizetendő.

5.1.1.2.    A szobához nem kapcsolódó szolgáltatások esetén, a szolgáltatás időpontját megelőző 24 órával bezárólag kötbérmentesen lemondhatók a megrendelt szolgáltatások. Lemondás hiányában vagy meg nem érkezés (No-show) esetén a megrendelt éttermi és egyéb szolgáltatások teljes bruttó (áfás), ára fizetendő.

5.1.2.    Csomagajánlatok esetében: Az egyházi és állami ünnepekre és egyéb időszakokra meghirdetett csomagajánlatok esetében a szálloda által megküldött írásos ajánlat/ visszaigazolásban szereplő lemondási feltételek a mérvadóak.

5.2. 11 fő, 6 szoba vagy 6 vendégéjszaka, illetve ennél nagyobb rendelés teljes vagy részleges lemondási feltételei:

5.2.1. Céges / csoportos megrendelések esetében:
a, Rendezvény előtti 29. nappal bezárólag: Kötbérmentes.
b. Rendezvény előtti 15. nappal bezárólag: A megrendelt szállás értékének 25 %-a fizetendő.
c, Rendezvény előtti 4. nappal bezárólag: A megrendelt szállás értékének 50 %-a fizetendő.
d, Rendezvény előtti 3. napon belül történő lemondás és meg nem érkezés esetén:    A megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások értékének 100 %-a fizetendő.

5.2.2. A rendelés módosítási feltételei:
a, Rendezvény előtti 4. nappal bezárólag: Max. 5 %-os szoba- és létszámcsökkentést fogadunk el, amely kötbérmentes.
b, Rendezvény előtti 3. napon belül: Szoba- és létszámcsökkentést nem áll módunkban elfogadni.
c. Rendezvény előtt bármely időszakban:Szoba- és létszámnövelés a szabad kapacitástól függően lehetséges.

5.3.1. Esküvői és családi rendezvények megrendeléseinek esetében a lemondási feltételek:
Ezen rendezvények esetében a szálloda által megküldött írásos ajánlat/ visszaigazolásban szereplő lemondási feltételek a mérvadóak.

6. Árak
6.1. A szálloda szobaárai (Rack Rate) a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.3. Az árak az általános forgalmi adót (ÁFA) az ajánlat szerint tartalmazzák / nem tartalmazzák, attól függően, hogy szálloda nettó vagy bruttó ajánlatot küld. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre. Az idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő.
6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a gereby.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.

7. Családi kedvezmények
7.1. A gyermek 6 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben a szüleivel egy szobában tartózkodik.
7.2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.
7.3. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.
7.4. A 6-12 év közötti és a 12-18 év közötti gyermekek részére fizetendő díjat a mindenkori árlista tartalmazza.

8. Fizetés módja, előleg, garancia

Egyéni vendégek:
8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt.
8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására:
a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül
b) kérheti foglaló megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy
a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató által meghatározott árfolyamon történhet.
b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, SZÉP kártya), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

Utazási irodák:
A szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza az egyedi fizetési feltételeket.

Csoportok:
50 % előleg fizetése átutalással, a megrendelt szolgáltatások után, a szálloda által küldött előlegbekérő szerint, 15 nappal a rendezvény előtt.
Majd a fennmaradó összeg fizetése átutalással, a teljesítéstől számított 8 napon belül

Késedelmes fizetés
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét és az egyszeri költségátalányt megfizetni, amely összegek megfizetésétől esetenként, a Geréby Kúria Kft, mint Szolgáltató egyoldalúan eltekinthet.

Számlázni csak a megrendelt szolgáltatások alapján tudunk, melyről összesített számlát állítunk ki. A rendezvényt követően e-mail-en egy számlarészletezőt küldünk el, egyeztetés céljából. Ez után állítjuk ki a számlát, amelyet postázunk.


9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
9.2. Esetenként a szálloda engedélyével, lehetőség van a korai érkezésre is (early Check in), ekkor  kb: 09.00 órától foglalható el a szoba. Ennek a díja 5.500,-HUF / szoba.
9.3. Illetve a szálloda engedélyével, lehetőség van a késői kiköltözésre (late Check out), ekkor kb: 16.00 óráig van lehetőség a szobában való tartózkodásra. Ennek a díja szintén 5.500,-HUF / szoba. A késői szobaelhagyás és korai szobafoglalás díjának megfizetésétől a szálloda egyoldalúan eltekinthet.

10. Háziállatok
10.1. A Szolgáltató szálláshelyére maximum 20 kg-os háziállat hozható be. A szállodai szobában csak a Vendég felügyeletével tartható. A közös helységek közül az étterembe, a különtermekbe bevihető, míg a drinkbárba, a wellnessbe és a gyerek játszószobába nem vihető be. A háziállat felár díját a mindenkori árlista tartalmazza.
10.2. A háziállat szállodába történő bevitelét a vendégnek a foglaláskor előre kell jeleznie, amennyiben ezen igényt a vendég előre nem jelzi, akkor a Szolgáltató 5000,-HUF extra felár kiszámlázására jogosult, továbbá a Szolgáltató a mindenkori háziállat felár költségeit is kiszámlázza.
10.3. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért, az esetleges extra takarítás díját a helyszínen megfizeti, a kártérítés mértéke a 16-os pont szerint érvényes.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt.

b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.

c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
12.2. A Szolgáltató köteles:
a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli

b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
12.3. Amennyiben a Szolgáltató e kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A vendég betegsége, halála
13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
13.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

14. A Szerződő fél jogai
14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
14.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

15. A Szerződő fél kötelezettségei
15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét az ott meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.
15.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe és közös tereibe, ellenkező esetben Szálloda kártérítési joggal (elmaradt haszon) él.

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: bruttó 15.000,-HUF ártól). E felelősség akkor is fennáll, ha a Károsult a kár helyreállítását közvetlenül a Szolgáltatónál jelezte.

17. A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

18. A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles:
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
19.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
19.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
19.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
19.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette.
19.2.1. Szolgáltató közösségi tereiben, vagy szobáiban hagyott személyes tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
19.2.2 A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja és amennyiben a kár neki felróható gondatlanságból keletkezett, megtéríti azt.
19.3.    A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek vagy sportlétesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére e létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.
19.4    A szálloda wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.

20. Titoktartás
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

21. Vis major
Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ez által okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

23. Weboldal
23.1 Hivatkozások és linkek
A Geréby Kúria Kft. nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.
23.2 Szerzői jog
A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Geréby Kúria Kft. beleegyezése nélkül.
23.3. Cookie-k
Weboldalaink látogatásakor egy ismétlődő cookie (egy kis szövegfájl) keletkezik, és mentésre kerül az Ön számítógépének merev meghajtóján. A cookie lehetővé teszi az Ön felismerését, amikor internetes oldalunkat meglátogatja, megkönnyítve böngészését az oldalon.
23.4. Analitika

A Geréby Kúria Kft.. weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalainkat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok.

Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja e cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a böngésző eszköztár ”Segítség” címszavát válassza, hogy utánanézzen, miként állíthatja be a cookie-kkal kapcsolatos preferenciáit. Mindazonáltal lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, nem fogadja el a cookie-kat.
23.6. Hírlevél feliratkozás
A hírlevelére történő feliratkozás esetén, a név és az e-mail cím önkéntes módon történő megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a részére a Geréby Kúria Kft. elektronikus levelet küldjön. A Geréby Kúria Kft. biztosítja azt, hogy a hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozzon, az elektronikus levelek alján található linkre kattintva, valamint a marketing@gereby.hu lemondási kérelem útján.

24. Adatvédelmi nyilatkozat

24.1.    A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.
A szálláshoz és az egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatási szerződés megkötése esetén (megrendelése és visszaigazolás) Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálloda recepcióján is elhelyezi.


 


« Back: Geréby Mansion Hotel

Törzsvendég kedvezmény /Geréby törzsclub ajándék

Egy egyszerű kérdés megválaszolásával megnyerheti a Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar 2 fő 2 éj félpanziós csomagját vagy foglalhat akár 50% kedvezménnyel törzsvendégkártyája birtokában.

Törzyvendégkárya

További info és kártya igénylés >>>